+38 (048) 795-12-74, +38 (050) 395-38-58, +38 (050) 395-34-24

О защите животных от жестокого обращения

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про захист тварин від жорстокого поводження

  (Відомості Верховної Ради України  (ВВР), 2006, N 27, ст.230) 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1759-VI (1759-17) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76
N 5456-VI (5456-17) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 46, ст.640 —
зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень, які
стосуються передачі повноважень від територіальних органів
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській
міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 —
див. пункт 1 розділу II Закону N 5456-VI від 16.10.2012
N 5459-VI (5459-17) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682
N 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
N 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873
N 322-VIII (322-19) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 25, ст.194
N 323-VIII (323-19) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 25, ст.195
N 222-VIII (222-19) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 22, ст.158
N 766-VIII (766-19) від 10.11.2015, ВВР, 2015, N 52, ст.482 }

Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі

тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних

прав та укріплення моральності й гуманності суспільства.

С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ МОЖНО ОЗНАКОМИТСЯ ПО ВЫШЕУКАЗАННОЙ ССЫЛКЕ,

НА САЙТЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНЫ.

585
05.04.2013 г.

Главное меню